Lediga lokaler i Göteborg innerstad

Vad du ska leta efter när du hyr lediga lokaler

Det tar inte lång tid att inse att det är viktigt att hitta rätt område när man letar efter en tomt att bygga sitt hus på. I ett utvecklat område finns restriktioner och andra regler man måste förhålla sig till. Om du letar efter en fristående tomt går det att bygga utan att hålla sig till de oskrivna regler som satts upp av grannarna. Här är några av de faktorer du behöver tänka på innan du spenderar dina pengar på en vacker tomt. Du kan även hitta lediga lokaler på Lokalnytt i Göteborg.

Anslut till avlopp och vatten

Nej, vi pratar inte om kaffe. Vi pratar om anslutning till avlopp och vatten. Om du är utanför ett samhälle är chansen att du inte kommer att anslutas till stadens vatten- och avloppssystem och istället måste bygga ett avloppssystem till ditt eget hus. Avloppssystemet kommer att utformas av en lokal civilingenjör och antagligen godkännas av länet, men innan ingenjören vet vilken typ av system du behöver måste han göra några undersökningar. Han kommer att gräva ett stort hål i marken, fylla det med vatten och sedan ta tid på hur lång tid det tar för vattnet att rinna undan. Om vattnet sjunker undan för fort, har du för mycket sand. Om det dräner för långsamt, har du för mycket lera (eller förmodligen sten).

Acceptabelt testresultat för provet

Det finns en acceptabel tolerans för om provet misslyckas eller ej. Om en procent misslyckas gräver de ett annat hål någon annanstans för att se om det finns någon förbättring. Det låter enkelt, men du spenderar stora summor per hål. Om det inte går att anlägga systemet i marken kan du kanske hitta ett alternativt avloppssystem, men du kan vara säker på att det blir mycket problematiskt.

Positivt om säljaren står för kostnaden

En klok köpare kommer att göra inköp av land som inte är beroende av att man själv ansluter sig till det kommunala vatten- och avloppssystemet. Kostnaden för testet betalas vanligtvis av köparen. En motiverad säljare kommer dock att prova landet åt dig eller till och med erbjuda ett godkänt avloppssystem. Detta är en stor bonus och ger sinnesfrid, men resulterar i dyrare tomtpris. På lång sikt är det värt de extra pengarna att kringgå detta stora hinder. Vatten- och avloppssystemet kommer att vara utformat för att tjäna antal rum i ett hus. När marken är utgrävd är hålet där vatten- och avloppssystemet kommer att installeras. Om det är på gården kan du inte ändra platsen utan att göra en annan utgrävning. Kom också ihåg att ingenting kan byggas ovanpå vatten- och avloppssystemet och du kan inte heller plantera några träd där.

Undersök var tomtgränsen går

Utrymmet mellan fastighetsgränsen och byggnaden definieras av kommunen. Ingenting kan byggas inom detta område, inklusive din uppfart. Vissa kommuner kräver mer än 100 meters avstånd från vägen. Tomten på fram- och baksidan är oftast större än på sidorna av din egendom. På din tomtkarta definierar en prickad linje tomtgränsen och utrymmet inuti kallas byggnadskuvertet. Om ditt hus och din uppfart är större än vad tomtgränsen tillåter kan du behöva söka dispens eller bygglov.